درد سیاتیک

225

درد سیاتیک می تواند از قسمت پایین کمر تا انگشتان پا امتداد پیدا کند. این درد معمولا در یک طرف بدن را مورد حمله قرار می دهد. راه های ارتباطی با ما : کافه بازار: https://cafebazaar.ir/app/ir.matap.app/?l=fa سیب اپ: https://sibapp.com/applications/matap اینستاگرام: matap.ir خیلی زود مطپی شوید