پرداخت گروهی بیمه در نرم افزار حسابداری بیمه آسا

110
در این فیلم اموزشی پرداخت گروهی بیمه نامه ها در نرم افزار حسابداری بیمه آسا انجام می شود و به صورت یک جا می توانید اقساط بیمه نامه ها تصفیه کنید برای مشاهده خصوصیات برنامه و نحوه نصب آزمایشی و مشاهده تمامی فیلم های آموزشی به سایت زیر مراجعه نمایید bimeasa.ir
bimeasa 7 دنبال کننده
pixel