آموزش استفاده از دستور Offset در رسم خطوط موازی و چندضلعی در اتوکد AutoCAD

26

در بخش اول به رسم خطوط موازی با مبنا قرار دادن فاصله دو آبجکت دیگر و یا فاصله دلخواه با استفاده از دستور Offset پرداخته شده است. سپس دستور رسم چند ضلعی ها از گوشه و یا وسط ضلع آموزش داده شده و بعد از آن به دستور Regen برای برگرداندن حجم کم شده از نقشه به جهت آزاد سازی RAM کامپیوتر پرداخته شده است. مدرس: مهندس امیر طاهری سایر ویدئوها در: www.PEDCOmpany.ir

پدکو 20 دنبال کننده
pixel