شکست گربه وحش از بز کوهی

7,567
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 22.4 هزاردنبال‌ کننده
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 22.4 هزار دنبال کننده