مصاحبه خانم مریم امینی - HR Business partner دیجی کالا

2,221
سرکار خانم مریم امینی دانش آموخته آکادمی کوچینگ فارسی زبانان در سطح یک می باشند. تخصص ایشان HR Business partner بوده در دیجی کالا مشغول کار می باشند.
pixel