آخرین آمار بیکاری در کشور!

1,312
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

آماری ناقص به دلیل عدم عنایت مجلس به سازمان آمار!

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده