زنگنه وزیر پیشنهادی نفت از برنامه های کاری خود میگوید

359

ببینید / بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت از برنامه های کاری خود برای وزارت نفت دولت دوازدهم می گوید...

نفت آنلاین
نفت آنلاین 78 دنبال کننده