بازار تاریخی تبریز در آستانه رویداد تبریز 2018

688
بشنوید رولیت فرساد شالفروش از بازار تاریخی تبریز، بزرگترین بازار سرپوشیده دنیا به زبان ترکی استانبولی و دعوت از مخاطبان به شرکت در رویدا تبریز 2018
pixel