توضیح اینکه چرا 9999999999999999.0 - 9999999999999998.0 = 2

4,234

9999999999999999.0 - 9999999999999998.0 = 2 در اکثر زبان های کامپیوتری که از استانداردها پیروی کنن اینطوریه! عجیبه؟ بله.. غیر منطقیه؟ نه (: توی این ویدئو توضیح می دم چرا ماجرا اینطوریه

جادی تی وی
جادی تی وی 1.8 هزار دنبال کننده