انیمیشن « افسانه آرش» از شبکه جهانی جام جم

1,836

این انیمیشن تماما ًبر اساس ذهنیات نویسنده است و البته اشراف او بر تاریخ باستان و شخصیت های تاریخی ایران، به او کمک زیادی کرده است. کارگردان: علیرضا کاویان راد ، نویسنده: محمد رضا یوسفی ، موسیقی: مهرداد جنابی و ازتکنیک: دوبعدی بکار گرفته شده است. 1734