جلسه آموزشی: «چالش» (مسابقات حکومتی)

692

برگزاری چالش (challenge) یکی از راه های افزایش مشارکت مردم در حل مشکلات و معضلات ملی است. در این ویدئو به بررسی سازکار برگزاری چالش در سایر کشورهای جهان می پردازیم. برای مطالعه بیشتر، می توانید به مطلب مربوط به این ارائه در سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس l.tp4.ir/l10 و همچنین برای مشاهده سایر ارائه ها می توانید به صفحه ی آموزش سایت، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.