بازی متفاوت ماریه ماشا الهی در نمایش پشت دیوار عمارت

30

نمایش پشت دیوار عمارت کاری از حمید ابراهیمی با بازی جلیل فرجاد ،شیوا خسرو مهر ، حامد اقایی ، و ماریه ماشالهی میباشد. که تا اواخر مهر ماه در تاشاخانه سرو در حال اجرا میباشد. تولید ویدیو باکس افیس ایران www.boxofficeiran.comوکورش کبیری میباشد.

Kouroshkabiri 32 دنبال کننده
pixel