جدول شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان 98 - 99

394
هیوا 34 دنبال‌ کننده

پردیس های خودگردان جزو دوره های غیر روزانه دانشگاه های سراسری بوده و پذیرفته شدگان رشته محل های کارشناسی ارشد این دانشگاه برای ادامه تحصیل ملزم به پرداخت شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان 98 می باشند .

هیوا 34 دنبال کننده
pixel