برگزاری کلاس های موازی در سامانه آموزش مجازی آنک (اساتید)

741
چگونه استاد میتواند کلاس های موازی را برگزار کند؟ در این ویدیو نحوه برگزاری کلاس های موازی توسط اساتید محترم در سامانه آموزش مجازی آنک آموزش داده شده است . سامانه آموزش مجازی آنک محصول شرکت سما توس, جهت برگزاری کلاس های آنلاین دانشگاه ها و مدارس طراحی شده است.
pixel