وال واشر ها و چراغ های ضد آب IP68

17
وال واشر یک وسیله روشنایی است که از کنارهم قرار گرفتن چند تا منبع نور کوچک LED تشکیل شده است و می توان از آنها به جای پروژکتور استفاده کرد. با نور خطی و یکنواخت خود اطراف خود را تا فاصله ی زیادی روشن می کنند. دارای نورهای متفاوتی می باشند. از وال واشر برای نورپردازی در فضای باز و حتی در داخل آب ( چون ضد آب می باشند و دارای درجه حفاظتی IP68 می باشند ) هم استفاده می شود. http://barqasa.com/Products/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d9%86%d9%85%d8%a7-P101008.aspx http://barqasa.com/Products/%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c-LED-P101003003.aspx https://barqasa.com/Products/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-LED-P101003005.aspx http://barqasa.com/Products/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-P101.aspx
pixel