مهندس فراشیانی - نظام آموزش روسیه - نحوه گرفتن پذیرش - پادفک

292

در این بخش توضیحات کلی در مورد نظام آموزشی رسیه و همچینین نحوه پذیرش گرفتن از دانشگاه های روسیه و دوره پادفک زبان روسی در اختیار شما قرار می گیرد

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel