آیفون7 و نیتروژن مایع

870
870 بازدید
اشتراک گذاری
آیفون7 تا چه مدت زمانی می تواند در نیتروژن مایع بدون مشکل کار کند؟ WWW.ALMASP.COM
pixel