گزارش وقوع رخدادهای سیستم

91

این فیلم در مورد پنل مدیریت (گزارشات - گزارش وقوع رخدادهای سیستم که شامل ورود و خروج اعضا ، حذف و ویرایش فایل ها و ... می شود) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد.http://www.shopstudio.ir/