وقتی مسی ۱۹ ساله دنیای فوتبال را به سخره می گرفت...

13,338
تنها یک برگ از آلبوم زیبایی که نشان می دهد هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال با لئو مسی قابل قیاس نیست....

BI .. TI.. LOO..

11 ماه پیش
مشکی لباس رنگ عشقه اسم اهنگه فکنما نمیدونم ولی فکنم خودش باشه

flunce

11 ماه پیش
خواهشا و لطفا اسم این آهنگ رو بگین
pixel