داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

حل مشکل آسیب دیدگی کابلهای شارژر با یک وسیله ساده

91

Blufixx برای استفاده مجدد از کابلهای آسیب دیده ، راه حل جدیدی ارائه داده است .