افسانه رضایی، فعال مدنی در زمینه حقوق حیوانات و محیط زیست

481

رویای ما در حقیقت نیز هست. به امید روزی که مردم و همه جانداران دنیا در صلحی جهانی زندگی کنند.

ealfainstitute 1 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel