خلاصه بازی افغانستان۳-تایلند۲(فوتسال زیر بیست سال آسیا۲۰۱۹)

887

تیم فوتسال و قدرتمند افغانستان در مقابل تیم نامدار تایلند به پیروزی رسید.