اکثر رسانه های آمریکایی تصرف شده اند خبرنگار سابق CBS

131

اکثر رسانه های آمریکایی محاصره شده اند - خبرنگار سابق CBS. لارا لوگان، خبرنگار سابق سابق CBS، بی رغبتی از روزنامه نگاران جریان اصلی را برای گفتن این که رسانه های "عمدتا لیبرال" بیشتر شبیه "فعالان سیاسی" و "تبلیغ گرایان" هستند، نادیده گرفته اند.Most US media biased - former CBS correspondent. No stranger to controversies, former CBS reporter Lara Logan has drawn the ire of mainstream journalists for saying that the “mostly liberal” media have become more like “

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده