18-آشنایی با گل گندمی - شبکه دو-علیرضا خورشیدی

1,909

قسمت هجدهم، آموزش ساخت و نگهداری بونسای و انواع گل و گیاه در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 23 بهمن 1396 موضوع این قسمت از برنامه: آموزش گل و گیاه، آشنایی با گل گندمی،نگهداری گندمی و مزایای این گیاه برای تصفیه هوای منزل کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای و گل و گیاه، کارشناس و مجری تلویزیونی، مدیریت موسسه بونسای ایرانی iranibonsai_ch@ http://iranibonsai.com 09102004282