کایاک سواری در روگا همراه با ماجراجویان دارای معلولیت منطقه جیرسر باقرخاله

363
کاری از سامان ترابی مدیریت و اجرا: کیانوش محرابی با سپاس از ماجراجویان دارای معلولیت سعید ضروری کامبیز عمویی هانیه گوهری پور بردیا مهرجو علیرضا بکیان میلاد یلدا مقدم فرانک مقدم روزی بی نظیر در کنار دوستانی ارزشمند اجرا کردن سفر برای افراد دارای معلولیت برای من و هم تیمی های عزیزم افتخاری ارزشمنده این برنامه توسط شرکت طبیعت گردی مارکوپولو با همکاری انجمن ماجراجویان دارای معلولیت، فدراسیون بین المللی رفتینگ، انجمن رفتینگ و مرکز اکوتوریستی جیرسر باقرخاله اجرا شد.
pixel