سازگاری با دولت مهدی عج

110
بفهمیم در تشکیلات سیاسی این رئیس دولتی که می آید، رئیس جمهوری که می آید، رهبری که می آید، امامی که می آید، پیغمبری که می آید، وزیر دارایی که می آید، اگر شما می خواهید ابزار هر کدام باشید و مشتاق هستید و علاقه دارید، با او سازگار هستید یا نه؟
ملکه گدایان - قسمت 2
%96
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: یک ساعت و 2 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 2
pixel