ابی عبدا... سالار زینب-شب سوم1385(مرحوم عباسعلی منسوبی)

484

مداح: مرحوم کربلایی عباسعلی منسوبی /سینه زنی داخل حسینیه مسجد روستا /ابی عبدا... سالار زینب (س) /شب سوم محرم 1385 /زمان: 1 دقیقه و 35 ثانیه

۳ سال پیش
# جزن
# گز