شیرینی های سنتی کشور انگشت پیچ همدان

65

Persian sweets and pastry – مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند. این قسمت : انگشت پیچ همدان

کیارش
کیارش 617 دنبال کننده