روایتی از نفوذی بزرگ، مسعود کشمیری

636

مستند «نفوذی» روایت گر گوشه ای از زندگی «مسعود کشمیری» عامل ترور شهیدان رجایی و باهنر است. مسعود کشمیری از جمله نیروهای سازمان منافقین بود که با نفوذ در دستگاه های اجرایی کشور زمینه ساز بمب گذاری در دفتر نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران در هشت شهریور ۱۳۶۰ و شهادت شهیدان رجایی و باهنر شد و مستند «نفوذی» به بازخوانی بخش هایی از زندگی این فرد پرداخته است. cmmt.ir/p/f167