برنامه دوربین، قسمت 2؛ عروسی در سیدنی از شبکه جهانی جام جم

681

قسمت دوم ؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ عروسی یک مسلمان لبنانی با مسلمان آمریکایی در سیدنی استرالیا ارسالی از طرف خانم جبلی (شنبه 95/06/20) برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45