تیزر تبلیغاتی آیفون

114

این تبلیغ نوستالژیک تقدیم به همه مشتاقان و طرفدارن آیفون _ تبلیغ iphone 4s با عنوان Rainy Day