دکلمه شعر منوچهر آتشی

2,618
شعر منوچهر آتشی با صدای سپیده نیک رو

شراره های جنون

10 ماه پیش
درودها شاعر گرانقدر سپیده نیک رو خالق آثار مجموعه شعر رگباد _ درخت سؤال نمی کند می افتد مجموعه شعر اشتباه می کنم در سال 1389 و ..
سپیده نیک رو سلامت باشید ممنونم از شما
pixel