باز کردن سرسیلندر کمپرسور کریر

3,288

09123873563 باز کردن سرسیلندر کمپرسور کریر بیش از حد داغ شدن کمپرسور باعث کربونیزه شده سوپاپ ها و قسمت سرسیلندر می شود و همچنین برگشت مبرد به صورت مایع و ورود آن به سرسیلندر باعث شکستن سوپاپ ها می شود. برای دیدن فیلم و مقالات به سایت www.mehrespand.ir مراجعه کنید. مواردی که باعث خرابی کمپرسور می شوند: ضربه زدن، بیش از حد گرم شدن، نقص در روغن کاری، از دست دادن روغن،برگشت مایع، نقص در برق تغذیه موتور