تریلر Battlefield 2042 - Hazard Zone

16
آتاری دستی 448 دنبال‌ کننده
حالت Hazard Zone یکی دیگر از حالت های Battlefield 2042 خواهد بود که از روز اول انتشار در دسترس است.
آتاری دستی 448 دنبال کننده
pixel