هواداران سپیدرود در راه تهران برای مصاف با پرسپولیس

778
شعرخوانی هواداران سپیدرود رشت در مسیر تهران برای برگزاری آخرین بازی فصل مقابل پرسپولیس
pixel