قسمت 25 برنامه تسبیح از شبکه جهانی جام جم -رمضان95

174

قسمت بیست وپنجم ویژه برنامه افطار شبکه جهانی جام جم در رمضان سال ۹۵ تاریخ برنامه: پنج شنبه دهم تیرماه 95، تهیه کننده: مهدی حسین زاده و دکتر احمد شفازاده کارشناس مجری ، بخش پندخوانی: استاد محسن حسن زاده