دوره آموزشی "آشنایی با قوانین صادرات و واردات" در اتاق بازرگانی زنجان

360

دوره آموزشی "آشنایی با قوانین صادرات و واردات" در اتاق بازرگانی زنجان با حضور علاقه‌مندان طی 6 ساعت برگزار شد.