بهرامن: درآمدهای نفتی آن‌قدر شیرین بود که به دیگر ثروت‌های خدادادی اهمیت ندادیم

66
pixel