آموزش اولیه حسابداری زمرد24-قسمت دوم

236

در این کلیپ به بررسی آموزش ثبت فاکتور در حسابداری طلا نقره جواهر ارز سکه،زمرد24 قسمت دریافت و پرداخت کار ساخته شده (انواع کار ساخته شامل النگو ،دستبند،زنجیر،سرویس،نیم ست،خرده ریز،انگشتر وسایر مصنوعات طلا نقره جواهر)،آبشده متفرقه سکه می پردازیم. در صورت آشنایی بیشتر با نرم افزار حسابداری زمرد ما را subscribe و مارا دنبال کنید.

ZomoroD24 3 دنبال کننده
pixel