نخست وزیر پاکستان در تهران

269

نخست وزیر پاکستان در تهران نخست وزیر پاکستان به منظور دیدار و گفتگو با مسئولان عالی رتبه کشورمان به تهران سفر کرده است.