داغترین‌ها: #اربعین

آموزش نصب و راه اندازی دستگاه گیرنده هوشمند 3 رله هوم

631
در این ویدئو به طور کامل مراحل زیر آموزش داده می‌شود: 1. نصب و ثبت نام در اپلیکیشن هوم 2. محتویات داخل جعبه و سیم بندی دستگاه گیرنده هوشمند 3 رله هوم 3. اضافه کردن دستگاه به اپلیکیشن 4. راه اندازی فرستنده ریموت دستگاه 5. راه اندازی رله‌های دستگاه 6. اضافه کردن کاربر اپلیکیشن و ریموت 7. غیرفعال و فعال کردن کاربر اپلیکشن و ریموت 8. بازگرداندن دستگاه به حالت کارخانه 9. صفحه های پروفایل و تنظیمات اپلیکیشن
pixel