درباره‌ی انگیزه‌ی سیاه‌نمایی علیه اسلام تحقیق کنید!

59
در پی حوادث اخیر فرانسه و تشدید جریان ضد اسلامی از سوی مقامات و رسانه‌های غربی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، پیام مهمی خطاب به جوانان در اروپا و امریکای شمالی نوشته‌اند. در بخشی از این پیام آمده است: درباره‌ی انگیزه‌های سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنید. Study and research the incentives behind this widespread tarnishing of the image of Islam
pixel