هندسه دیفرانسیل: درس 8: قضیه ی هم پیرامونی - Isoperimetric Inequality

119
SajjadLakzian 21 دنبال‌ کننده
119 بازدید
اشتراک گذاری
درس هندسه ی دیفرانسیل موضعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
SajjadLakzian 21 دنبال کننده
pixel