کاربرد واقعیت مجازی در حوزه صنعت

195

آموزش کارکنان و پرسنل در بخش های مختلف صنایع بزرگ یکی از مهم ترین مولفه های موفقیت در فازهای تاسیس ، راه اندازی و بهره برداری است ولیکن این آموزش ها پرهزینه ، زمان بر و دارای ریسک خطر بالایی می باشد. بنابراین شاید یک ایده نوین با استفاده از فناوری قدرتمند واقعیت مجازی بتواند کمک بزرگی در این زمینه باشد.-شرکت ویژه پرداز پارس مجری پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کشور www.vijehpardaz.com