آموزش نرم افزار aquacrop قسمت سوم (دکتر مصطفی کلهر)

13
در این پکیج آموزشی به مدلسازی رشد محصول و مدلسازی رشد گیاه در قالب آموزش نرم افزار aquacrop پرداخته ایم. نرم افزار aquacrop مدل پیشنهادی سازمان fao جهت مدلسازی رشد گیاه و محصول متناسب با وضعیت تنش آبی است. هدف فائو از ارائه نرم افزار آکواکراپ بهینه سازی میزان محصول در مقابل تنش آبی است. نرم افزار aquacrop با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای موثر در رشد گیاه اعم از کوددهی، وضعیت اقلیمی، وضعیت آبیاری، مدیریت زمین و غیره به مدلسازی تمامی مراحل از کاشت تا محصول می پردازد. در این پکیج آموزشی به ساده ترین زبان تمامی مبانی آموزشی مربوط به رشد گیاه، فنولوژی و معادلات ریاضی ارائه شده در نرم افزار aquacrop تشریح شده و مثالهای مختلفی حل شده است. پکیج های آموزشی مهندسی و محیط زیست، مدلسازی چرخه حیات، مدلسازی رشد گیاه، مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی آلودگی صوت، مدلسازی آلودگی خاک، مدلسازی لندفیل، ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی، مدلسازی تشعشعات هسته ای، مدلهای تحت لینوکس ،کدنویسی متلب و پایتون، مدلسازی انفجار و حوادث، مدلهای هواشناسی، مدلسازی پسماند، مدلسازی انرژیهای تجدیدپذیر، مدلسازی نیروگاه بادی، مدلسازی جزایر حرارتی، مدلسازی عدم قطعیت و غیره آموزش aquacrop، آموزش resrad، آموزش simapro، آموزش windpro، آموزش crystal ball، آموزش hysplit، آموزش benmap، آموزش aermod، آموزش sound plan، آموزش tnm، آموزش expert choice، آموزش super decision، آموزش cormix، آموزش airq، آموزش benmap، آموزش iaqx، آموزش cmb، آموزش unmix، آموزش pmf، آموزش cmaq، آموزش wrf، آموزش adms، آموزش warm، آموزش speciate، آموزش help، آموزش tanks، آموزش ive، آموزش advisor، آموزش phast، آموزش aloha، آموزش flaresim، آموزش surfer، آموزش landgem، آموزش cost emf، آموزش calpuff، آموزش matlab، آموزش python، آموزش modis و ... جهت مشاوره و راهنمایی رایگان تماس حاصل فرمایید دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان 09126826597 http://www.aermod.ir
dr kalhor 114 دنبال کننده
pixel