زیرنویس فارسی واکنش رابرت دنیرو به رسوائی ترامپ

2,201

دنیرو: ترامپ آشغال، خوک، سگ و فریبکاره است که مالیات نمیده به فکر آینده خودتان باشید و رای دهید

شبکه نظر
شبکه نظر 47 دنبال کننده