جراحی برداشت بافت نرم توسط لیزر

485
امروزه استفاده از لیزر در دندانپزشکی و بویژه در جراحی های دهان بسیار رایج شده است. مزیت مهم لیزر در جراحی، انعقاد خون در لحظه و بنابراین عدم خونریزی حین جراحی است. لیزر دایود با طول موج ۸۱۰ تا ۹۸۰ نانومتر برای جراحی بافت نرم حفره دهان استفاده می شود. از سایر مزایای لیزر در جراحی می توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم نیاز به بخیه - ترمیم بهتر و سریعتر - عوارض کمتر بعد از جراحی مانند درد و تورم - کاهش زمان درمان
pixel