چرا تلاش می کنم و نتیجه نمی گیرم؟(موفقیت بامبویی)

65
این ویدئو بخشی از سمینار«میتوانید به خواسته هایتان»برسید است برای تهیه فیلم این سمینار به سایت فکر پرواز بروید. fekreparvaz.com
سراسر شب
%54
کارگردان: فرزاد موتمن مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
سراسر شب
pixel