گفتگو با رسول نجفیان درباره زندگی در دوران دارالخلافه

18,353

در شب هایی که سریال ستایش 3 مخاطبان زیادی را به پای تلویزیون کشانده، با رسول نجفیان یکی از بازیگران این سریال در رابطه با فضای فرهنگی کشور گفت و گو کردیم.

pixel