تبلیغ عجیب ژیلت علیه مردان

704

ژیلت در این تبلیغ اخیرش، مردها را متهم به زورگویی و اذیت زنان میکند و تلاش میکند شما را قانع کند که باید نگذارید پسرانتان، مثل پسرها رفتار کنند. برنامه 2030 سازمان ملل با قدرت به پیش میرود.

علی
علی 22 دنبال کننده